Статистик мэдээ

   Багууд
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  1-р баг Жаргалант
  732
  765
  771
  777
  804
  2-р баг Байдлаг
  432
  445
  475
  463
  453
  3-р баг Булаг
  872
  870
  879
  914
  924
  Нийт
  2036
  2080
  2125
  2154
  2181

  2021-01-27 17:15:25

  Дэлгэрэнгүй >>

  image

  2020-05-16 14:02:51

  Дэлгэрэнгүй >>

  image

  2020-01-30 12:44:08

  Дэлгэрэнгүй >>

  Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын “Байшин Орон Сууцны тооллого 2019 оны 09-р сарын-25 аас 10-дугаар сарын-11 хүртэл зохион байгуулагдаж,Төрийн сангийн төлөөлөгч Б.Нарангэрэл, Багийн засаг дарга нартай хамтарч 1,2,3-р багийн айл өрхүүдээр явж тооллогыг асуулгын дагуу бөглүүлж ажиллаа. Явцын мэдээ http://srv.nso.mn/bost/bost4 сайтад шивж байршуулсан.Сумын хэмжээнд урьдчилсэн бүртгэлээр нийт 849 байшин гэр тоологдохоос тооллогоор нийт 900 байшин гэр тоологдсоноос БОСТ -1-1 ээр 484, БОСТ 1-2 оор 396, БОСТ 2-оор 20- сууцны тусдаа байшин, гэр, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин барилга тоологдож 106 % - тай тооллогцын ажил явагдлаа.

  2019-11-10 17:03:11

  Дэлгэрэнгүй >>

  image

  Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 –ийн “в” хэсэг, 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу  Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын 2018 оны 12-р сарын 03 ны өдрийн  А/179 тоот захирамжаар 2018 оны 12-р сарын 7-ны өдрөөс 12-р сарын 17-ны дотор 7-н хэсэг гаргаж  Хүн амын бүртгэл, мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллогыг орон нутагт зохион байгууллаа. 

  2019-05-05 16:46:21

  Дэлгэрэнгүй >>